Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

MODULE: Domeinnaam registratie systeem (DRS)

Overeenkomst:

Tussen

AlfaNet bv, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Hulsterweg 28/A, ondernemingsnummer BE0870656558, vertegenwoordigd door Andy Ales, zijnde AlfaNet.

en

de klant/gebruiker

Definities en gebruik

DRS is een platvorm voor het registreren van domeinnamen. Enkel domeinnaam extensies die AlfaNet ter beschikking stelt. Een overzicht kan je terugvinden in de lijst ‘extensies’ wanneer je ingelogd bent op het DRS platvorm.

DRS kan enkel gebruikt worden door bedrijven met een geldig ondernemingsnummer of BTW nummer, zijnde klant van AlfaNet.

DRS platvorm wordt ondersteund door AlfaNet, alsook eigenaar van het DRS portaal.

De klant krijgt toegang tot zijn account na het ondertekenen en goedkeuren van deze overeenkomst en het minimum bedrag van 350 euro vooruitbetaald is. De toegang wordt beveiligd door persoonlijke inloggegevens. De inloggegevens bestaat uit een e-mail adres en wachtwoord dat door AlfaNet toegekend wordt. De klant beschikt over de mogelijkheid om het wachtwoord te personaliseren. Het e-mail adres, ook als gebruikersnaam genoemd, kan ter alle tijden gewijzigd worden. Deze wijziging dient aangevraagd te worden per e-mail aan onze diensten. De wijziging kan enkel aanvaard worden wanneer het verzoek van een gekend e-mail adres komt, dat in onze administratie opgenomen werd, van desbetreffende klant.

  • De klant beschikt over de mogelijkheid om eigen klanten toe te voegen voor de registratie van een domeinnaam te voltooien.
  • De klant beschikt over de mogelijkheid om eigen naamservers toe te voegen.

Het DRS portaal is toegankelijk via https://mijn.alfanet.be.

Wanneer een account is aangemaakt wordt er een e-mail adres, door de klant gekozen, gebruikt om een account te activeren. De klant beschikt de mogelijkheid om door AlfaNet nieuwe gebruikers aan te maken.

Betalingen en facturatie

Het DRS platvorm kan enkel gebruikt worden wanneer de klant voldoende provisies, ook prepaid of krediet genoemd, heeft. Het minimum bedrag bij aanvang kan ook meteen gebruikt worden. Wanneer de klant een aanvulling wenst te doen dient de klant dit uitdrukkelijk te doen via het DRS platvorm. De instructies worden meegedeeld. Er is een mogelijkheid dat het krediet aangevuld wordt via overschrijving of betaalkaarten. In geval van betaalkaarten wordt dit na succes meteen aangevuld.

Het bedrag dat betaald wordt is in alle tijden inclusief BTW, indien van toepassing. Voor elk gestort bedrag wordt een VOLDAAN factuur gemaakt met als melding “Aanvulling prepaid bedrag”. De klant kan dit voldaan enkel ophalen via het DRS portaal in het menu “Mijn Profiel”.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van het krediet wordt dit bijgehouden onder het “krediet overzicht” onder het menu “Mijn Profiel”. De klant begrijpt wanneer er niet voldoende krediet is, het registreren, verhuizen, traden of verlengen van domeinnamen in gedrang kan komen. In geen enkel geval kan AlfaNet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele bijkomende kosten of verlies van de domeinnamen.

Prijzen

AlfaNet geeft een opsomming van elke domeinnaam extensie in het menu extensies. Deze prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders van toepassing.

Elke domeinnaam extensie heeft een standaardprijs. Afhankelijk van de hoeveelheid per extensie kan deze prijs verminderen.

Ten alle tijden heeft AlfaNet het recht om de prijzen aan te passen en dit zonder voorafgaande berichtgeving of e-mail der aankondiging. Deze aanpassing gebeurd op basis van de prijswijzigingen die de leveranciers van AlfaNet doorvoeren of herstructureringen.

Technische storingen

De klant verbindt zich ertoe om het technisch platform en het netwerk van AlfaNet niet te overbelasten waardoor AlfaNet in haar dienstverlening wordt belemmerd (bijvoorbeeld door zogenaamde “denial of service attacks”) en om geen acties te ondernemen die de stabiliteit van het technisch platform in het gedrang kunnen brengen.

Indien er werken gebeuren van het DRS portaal zal AlfaNet deze tijdig meedelen door een melding in het portaal. Aanvankelijk de storing is het mogelijk dat er geen transacties uitgevoerd kunnen worden gedurende de aangekondigde periode. Bij onverwachte storingen zal dit meegedeeld worden op de aanmeld pagina.

Privacy Policy

Aanvullend op de reeds bestaande algemene voorwaarden, na te lezen op onze website (www.alfanet.be), wat ook hier van toepassing is, respecteert AlfaNet haar klanten hun privacy van de door hun toegevoegde gegevens van hun klanten voor de registreren van domeinnamen te voltooien. Deze klanten zijn uiteindelijk de eigenaar van de desbetreffende geregistreerde domeinnaam. Deze gegevens worden in geen enkel geval door AlfaNet gebruikt voor communicatie en/of commerciële doeleinde. Tenzij de eigenaar van de domeinnaam en onze klant in een dispuut zitten kan AlfaNet wel bemiddelen tussen beide partijen.

Toepasselijkheid

Het Belgisch recht is enkel van toepassing op deze overeenkomst.

AlfaNet is officieel agent voor .be en .nl domeinnamen. De algemene voorwaarden zijn strikt van belang en gelden dan ook in toevoeging van deze algemene voorwaarden voor het registreren, verhuizen en traden van domeinnamen. De algemene voorwaarden voor deze domeinnaam extensies zijn na te lezen op:

  • Voor .be domeinnaam extensie, DNS België (www.dnsbelgium.be).
  • Voor .nl domeinnaam extensie, SIDN Nederland (www.sidn.nl).

Alle andere domeinnaam extensies worden geregistreerd via RRP Proxy (www.rrpproxy.net). In dit geval zijn de algemene voorwaarden van toepassing voor het registreren, verhuizen, traden en van domeinnamen.